دوشنبه - 31 اردیبهشت 1397
 

شرکتهای مستقر

جدول شركت هاي مستقر در مركز رشد و پارك علم و فناوري استان كردستان

 

از بازديد شما متشكريم
در هر چه بهتر كردن اطلاع رساني و سرويس دهي ما را ياري كنيد:
لطفا نظرات و پيشنهادات خود را توسط ايميل info@stpok.ir به ما ارسال كنيد.
COPYRIGHT © 2014 STPOK. All rights reserved.
Powered by Jiro CMS